Välkommen till Flashit's support center

För att effektivisera supporten och bättre kunna hjälpa dig, använder vi oss av ett ärendesystem. Varje ärende fungerar som en unik biljett som du kan använda för att spåra framsteg och svar online. Som referens tillhandahåller vi ett komplett arkiv och historik av alla dina ärenden och frågor.

Nytt Ärende

Skicka in ett nytt ärende. Var så detaljerad som möjligt så vi bäst kan hjälpa dig. Att uppdatera ett tidigare ärende använder du formuläret till höger. En giltig e-postadress krävs.

Kontrollera & följupp dina supportärenden

Kontrollera status för tidigare ärenden. Vi ger arkiv och historik av alla dina förfrågningar komplett med svar.Du hittar ditt ärendeID i din e-post.

Du kan även skicka in supportärenden till support@flashit.se